Kotviace body

Kotviace body poskytujú bezpečné ukotvenie osôb pracujúcich vo výške a nad voľnou hĺbkou. Vytvorené môžu byť dočasné alebo trvalé kotviace body.

Kotvené môžu byť na strechách, fasádach budov či ďalších iných miestach.
Ich úlohou je vytvoriť pevný bod tak, aby počas práce chránil užívateľa proti pádu. Rovnako môže slúžiť ako vymedzenie pohybu pre prácu v bezpečnej vzdialenosti od voľného okraja.

Ponúkame širokú škálu kotviacich bodov v závislosti od konštrukcie ako sú oceľové, drevené, betónové, trapézové konštrukcie, ale aj mnohé iné.