HIGHSTEP systems  

HighStep Systems AG ponúka inovatívne produktové riešenie výstupu na vysoké budovy a konštrukcie. Systém pozostáva vždy z dvoch rôznych komponentov, z hliníkovej lišty ako nosiča a jedného vybraného istiaceho zariadenia. HighStep výstupové riešenia sú adaptívne, a dokážu si poradiť s množstvom súčasných aj budúcich výziev. Tento revolučný systém bol vyvinutý švajčiarskym vizionárom a podnikateľom, ktorý si po ťažkom páde z rebríka uvedomil, aké rizika a neefektívnosť je spojená so súčasnými metódami výstupu do výšok.

HighStep koľajnica

je srdcom systému, je vynaliezavo jednoduchá na inštaláciu a používanie, pričom je zároveň bez údržbová po celú dobu svojej životnosti.

Mechanický výstupový prostriedok

HighStep Easy funguje na princípe ostatných výstupových systémov avšak sekvencia pohybov je viac podobná kráčaniu po schodoch hore a dolu. Keď sa používateľ postaví na stúpačky, dva brzdné bloky udržujú zariadenie na High Step lište. HighStep Protector je dodatočný nezávislý zachytávač pádu, ktorý musí byť pripnutý k bezpečnostnému postroju používateľa a HighStep lište.

Automatický výstupový prostriedok

HighStep Lift je svetovo prvý prenosný výťah, je to elektricky poháňané zariadenie pre rýchly a jednoduchý výstup do vysokých výšok a pracoviská. HighStep Lift je vďaka svojej jedinečnej prenosnosti, pripravený na okamžite použitie, na všetkých lokalitách, kde sa nachádza HighStep lišta. Aj keď je primárne určený pre prepravu ľudí, HighStep Lift môže byť vďaka diaľkovému ovládaniu použitý aj na dopravu náradia a materiálu

8 Najdôležitejších výhod HIGHSTEP systems

  1. Bezpečnosť

 1. HighStep Systém ponúka svoji používateľom viacero bezpečnostných vymožeností, vďaka svojmu uchyteniu na Highstep koľajnicu. To zabezpečuje, že “zlý”krok alebo pád sú takmer nemožné. Okrem toho môže byť HighStep koľajnica, použitá len s HighStep lezeckým vybavením. To zamedzuje výstup nepovolaným osobám a znižuje tak riziko zranenia osôb alebo poškodenia materiál zavineného zneužitím.
 2. 2. Ergonómia

 3. HighStep Systém umožňuje pohodlné lezenie bez prílišného tlaku na využívanie rúk používateľa. Používateľ stojí vzpriamene a pohybuje nohami ako by kráčal po schodoch. Výška kroku môže byť individuálne určená používateľom.
 4. 3. Ekonomickosť

 5. HighStep Systém ponúka vysoký stupeň návratnosti. Všetky naše produkty si zachovávajú vysokú kvalitu a udržateľné štandardy, pri súčasnom minimalizovaní nákupných, inštalačných a servisných nákladov a maximalizovaní ekonomických benefitov produktu.
 6. 4. Flexibilita

 7. HighStep koľajnica je extrémne flexibilná and modulárne extensibilna na použitie rôznych typov výstupových prostriedkov Poskytuje tak plnú kompatibilitu so všetkými HighStep lezeckými zariadeniami a príslušenstvom. Ba čo viac, HighStep koľajnica je veľmi jednoduchá na inštaláciu a môže byť použitá bez ohľadu na tvar a povrch objektu, na ktorý sa má inštalovať.
 8. 5. Budúcnosť

 9. HighStep koľajnica tvorí dlhodobý, nezameniteľný element HighStep Systemu. Kým dnes je štandardne využívaný HighStep Easy a jazda na HighStep Lift , rôzne produkty pre budúcnosť sa vyvíjajú a budú využívať už existujúcu HighStep koľajnicu.
 10. 6. Servis

 11. HighStep koľajnica vo všeobecnosti nevyžaduje servis. Servis zariadení môže byť vďaka prenosnosti vykonaný buď v servisnom stredisku alebo u zákazníka.
 12. 7. Estetika

 13. HighStep koľajnica je vizuálne veľmi diskrétna. Štíhly dizajn koľajnice a voliteľná farba, sú zamerané na zníženie dopadu na všeobecný vzhľad budovy kde je koľajnica nainštalovaná.
 14. 8. Demografický efekt

 15. Používanie HighStep Systému umožňuje udržať aj pracovníkov vyššieho veku v ich pracovnom zaradení aj napriek zníženej kondícii vplyvom veku. Užívatelia sú schopný zvýšiť svoj výkon bez ohľadu na vek, pri používaní HighStep Lift alebo HighStep Easy.