Školenie práce vo výškach 

Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa podľa Vyhlášky 147/2013 Z. z. považuje každá práca vykonávaná vo výške nad 1,5 m. Aby boli Vaši pracovníci pri výkone takejto práce dostatočne zabezpečení, nestačí im len prideliť osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu. Je nevyhnutné, aby si osvojili aj správnu techniku práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Preto Vám ponúkame školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Súčasťou našej ponuky je aj kurz výškových prác priemyselnou technikou a takisto školenie horolezeckou technikou. Stačí zavolať: 0948 008 384.

 

Technika priemyselného lezenia 

Školenie pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou priemyselnou technikou je určené pre pracovníkov pracujúcich s využitím kolektívneho zabezpečenia (zábradlie, lešenie, apod.).

V rámci školenia inštruktor účastníkov oboznámi s platnými legislatívnymi predpismi a technickými normami.

 

Špeciálna horolezecká a speleologická technika – systém lanového prístupu

Tento typ školenia je určený pre pracovníkov, ktorí pracujú vo výške alebo nad voľnou hĺbkou s využitím osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu.

Školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Počas teoretickej časti sú účastníci oboznámení s legislatívnymi predpismi, technickými normami a takisto s typmi a spôsobom použitia základných osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu. V rámci praktickej časti si účastníci osvoja postupy práce vo výškach.

Oba typy školení vedú inštruktori s dlhoročnými skúsenosťami. Školenie výškových prác aj teroretické, aj praktické, sa uskutočňuje v našich vlastných priestoroch v Banskej Bystrici.

 

Kurzy výškových prác

školiteľ: Ľuboš Bucko

Kurz výškových prác začína oboznámením zamestnancov pracujúcich vo výške, priemyselnou technikou, ktorý trvá 4 hodiny (30€ bez DPH / osoba).

Základné oboznámenie zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou horolezeckej techniky je v rozsahu 35 hodín (137,75€ bez DPH / osoba). Maximálny počet osôb školenia je 5.

Aktualizačná odborná príprava zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou horolezeckej techniky trvá 8 hodín (50€ bez DPH / osoba). Aktualizačnú prípravu môže absolvovať najviac 10 ľudí súčasne.

 

Každý úspešný absolvent školenia, resp. jednotlivých kurzov práce vo výškach, obdrží potvrdenie o absolvovaní školenia, s platnosťou na dobu určitú, počas ktorej je odborne spôsobilý vykonávať práce vo výškach.

 

Máte záujem absolvovať kurz práce vo výškach?

Zavolajte nám: 0948 008 384 alebo napíšte na katarina.chovanova@domoglass.sk. Dohodneme si najbližší vyhovujúci termín kurzov výškových prác.