Kontakt 

DoMo – PROTECTION s.r.o.

Zvolenská cesta 85

974 05 Banská Bystrica

 

tel: 048/416 37 11, 414 13 55

mail: domoprotection@domoprotection.sk

 

IČO: 315 854 51

DIČ: 202 045 3677

IČ DPH: SK2020453677

 

Bankové spojenie:

Tatrabanka Banská Bystrica

Číslo účtu: 2629778492/1100

IBAN: SK47 1100 0000 0026 2977 8492

BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

Obchodné oddelenie

Ing. Viera Fekiačová
Manažér pre obchod
Tel.: 048/2855 130
Mobil: 0915 835 941
viera.fekiacova@domoprotection.sk

Ing. Lucia Urgasová
Asistent manažéra pre revízie
Tel.: 048/2855 120
Mobil: 0905 508 328
lucia.urgasova@domoprotection.sk

Bc. Michal Záchenský
Manažér pre revízie
Tel: 048/2855 120
Mobil: 0948 011 444
michal.zachensky@domoprotection.sk

Oddelenie BOZP a OPP, školiace stredisko

Katarína Vrťová 
Technik BOZP a PO
Tel: 048/2855 130
Mobil: 0948 008 384
katarina.vrtova@domoglass.sk

Ekonomické oddelenie

Marcela Ludhová 
vedúca ekonomicko-administratívneho útvaru, personálne oddelenie
Tel.: 048/2855 116
Mobil: 0905 751 667
marcela.ludhova@domoprotection.sk
domoprotection@domoprotection.sk

Ing. Ivica Oravcová
ekonómka
Tel.: 048/2855 115
ivica.oravcova@domoprotection.sk

Anna Kanošová
junior účtovník
Tel.: 048/2855 115
anna.kanosova@domoprotection.sk
fakturacie@domoprotection.sk

Martin Seemann
správca majetku, skladník
Tel.: 048/2855 126
Mobil: 0918 974 850
spravca.majetku@domoprotection.sk