Novinky  

Kontrola OOPP

28.04.2017

Vykonávame kontrolu osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) používaných pre prácu vo výškakch.