Vertikálne istiace systémy  

HACAHACA je istiaci systém na tuhom kotviacom vedení. Na Slovensku je to najviac využívaný vertikálny istiaci systém, v najväčšej miere ho využívajú mobilní operátori. Jeho montážou a revíziami sa naša spoločnosť zaoberá už od roku 1999.

ZÁKLADÉ SÚČASTI:

 • horný a dolný dorazový bod
 • priebežné kotviace body
 • vodiaca lišta (duralová alebo oceľová)
 • Na spojenie pracovníka s lištou slúži špeciálny bežec (základný 0529.74.00 alebo otvárateľný 0529.74.50). Bežec pracovníkovi umožňuje voľný vertikálny pohyb po rebríku hore aj dolu. V prípade pošmyknutia alebo pádu bežec pád automaticky zachytí.
 • Systém je veľmi variabilný, je možné doplniť ho o rôzne odbočky, oddychové plošiny a podobne.
 • V prípade nezabezpečených objektov je k systému možné dodať aj rebrík.

Norma: STN EN 353-1+A1

 

Mittelmann (AH 5)


ZÁKLADÉ SÚČASTI:

 • oceľové lanko 8 mm
 • horný a dolný koncový bod
 • priebežné kotviace body
 • lanové svorky
 • napínací mechanizmus

Na spojenie pracovníka s lankom slúži špeciálny bežec AH 5. Systém funguje plne automaticky, pričom umožňuje výstup aj zostup pri stálom zaistení. V prípade pošmyknutia alebo pádu dôjde k uzavretiu brzdy a zastaveniu pádu pracovníka.

Norma: EN 353-1 : 2002, VG11 CNB/P/11.073

 

GlideLoc (SÖLL)

GlideLoc je vertikálny istiaci systém na tuhom kotviacom vedení.

ZÁKLADÉ SÚČASTI:

 • horný a dolný dorazový bod
 • priebežné kotviace body
 • vodiaca lišta

Systém GlideLoc je montovaný na rebríky. Systém je možné doplniť o rôzne odbočky, oddychové plošiny a podobne.

Na spojenie pracovníka s lištou slúži špeciálny bežec (neotvárateľný Comfort alebo otvárateľný Universal II). Bežec pracovníkovi umožňuje voľný vertikálny pohyb po rebríku hore aj dolu. V prípade pošmyknutia alebo pádu bežec pád automaticky zachytí.

Norma: EN 353-1 : 2002, VG11 CNB/P/11.073

 
high step

HIGH STEP SYSTEMS


HighStep Systems AG ponúka inovatívne produktové riešenie výstupu na vysoké budovy a konštrukcie. Systém pozostáva vždy z dvoch rôznych komponentov, z hliníkovej lišty ako nosiča a jedného vybraného istiaceho zariadenia. HighStep výstupové riešenia sú adaptívne, a dokážu si poradiť s množstvom súčasných aj budúcich výziev. Tento revolučný systém bol vyvinutý švajčiarskym vizionárom a podnikateľom, ktorý si po ťažkom páde z rebríka uvedomil, aké rizika a neefektívnosť je spojená so súčasnými metódami výstupu do výšok.

 • HighStep koľajnica je srdcom systému, je vynaliezavo jednoduchá na inštaláciu a používanie, pričom je zároveň bez údržbová po celú dobu svojej životnosti.
 • Mechanický výstupový prostiedok HighStep Easy funguje na princípe ostatných výstupových systémov avšak sekvencia pohybov je viac podobná kráčaniu po schodoch hore a dolu. Keď sa používateľ postaví na stúpačky, dva brzdné bloky udržujú zariadenie na High Step lište. HighStep Protector je dodatočný nezávislý zachytávač pádu, ktorý musí byť pripnutý k bezpečnostnému postroju používateľa a HighStep lište.
 • Automatický výstupový prostriedok HighStep Lift je svetovo prvý prenosný výťah, je to elektricky poháňané zariadenie pre rýchly a jednoduchý výstup do vysokých výšok a pracoviská. HighStep Lift je vďaka svojej jedinečnej prenosnosti, pripravený na okamžite použitie, na všetkých lokalitách, kde sa nachádza HighStep lišta. Aj keď je primárne určený pre prepravu ľudí, HighStep Lift môže byť vďaka diaľkovému ovládaniu použitý aj na dopravu náradia a materiálu
viac o produkte