Školenia 

 

Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa podľa Vyhlášky 147/2013 Z. z. považuje každá práca vykonávaná vo výške nad 1,5 m. Aby boli Vaši pracovníci pri výkone takejto práce dostatočne zabezpečení, nestačí im len prideliť osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu. Je nevyhnutné, aby si osvojili aj správnu techniku práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Preto Vám ponúkame školenia pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou priemyselnou technikou a takisto horolezeckou technikou.

Technika priemyselného lezenia 

Školenie pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou priemyselnou technikou je určené pre pracovníkov pracujúcich s využitím kolektívneho zabezpečenia (zábradlie, lešenie, apod.).

V rámci školenia inštruktor účastníkov oboznámi s platnými legislatívnymi predpismi a technickými normami.

Špeciálna horolezecká a speleologická technika – systém lanového prístupu

Tento typ školenia je určený pre pracovníkov, ktorí pracujú vo výške alebo nad voľnou hĺbkou s využitím osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu.

Školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Počas teoretickej časti sú účastníci oboznámení s legislatívnymi predpismi, technickými normami a takisto s typmi a spôsobom použitia základných osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu. V rámci praktickej časti si účastníci osvoja postupy práce vo výškach.

Oba typy školení vedú inštruktori s dlhoročnými skúsenosťami.