Kolektívne zabezpečovanie  

 

Svojim partnerom ponúkame aj návrh, výrobu, dodávku a montáž kolektívneho zabezpečenia pre práce vo výškach, od jednoduchých zábradlí a lávok s mechanickým ovládaním, po lávky a schodiská s pneumatickým ovládaním. Systém kolektívneho zabezpečenia je možné vytvoriť z rôznych kombinácií výstupových schodíkov, ochranných plošín a ochranných zábradlí. Všetky prvky kolektívneho zabezpečenia sú certifikované pre použitie v zónach s nebezpečenstvom výbuchu.