Horizontálne istiace systémy  

RG 10 ROLL

Protipádové zariadenie RG10 Roll je určené predovšetkým pre použitie v železničných depách, v leteckých hangároch a v trolejových depách.

Zariadenie sa inštaluje na oceľové lano, respektíve I-profil, a takisto je možné ho využiť stacionárne. Záchytný prístroj RG10 Roll sa pomocou špeciálneho vozíka voľne pohybuje po celej dĺžke nosného lana a pracovníkovi tým umožňuje voľný horizontálny aj vertikálny pohyb pri stálom istení. Najväčšou výhodou zariadenia je, že v prípade pádu je pracovník okamžite zachytený a automaticky spustený na najbližšiu pevnú plochu, nepotrebuje asistenciu ďalšej osoby.

Protipádové zariadenie je možné využívať aj v zónach s nebezpečenstvom výbuchu.


ZÁKLADÉ SÚČASTI:

  • vozíky RG10 Roll
  • vodiaca dráha – oceľové lano ø 20 mm (resp. vodiaca koľajnica)
  • Súčasťou dodávky je vždy aj pracovno-technologický postup.

Norma: EN 341

 

SafeLine

Zabezpečovací systém SafeLine je primárne určený na zabezpečenie striech objektov, kde je potrebné pravidelne vykonávať údržbu. Umožňuje vytvoriť bezpečný prístup pre viacerých pracovníkov zároveň. Výhodou systému je, že pracovníci na pripnutie nepotrebujú žiadny špeciálny bežec, postačuje im obyčajná karabína.

Systém je možné ukotviť pomocou chemických kotiev priamo do strešnej krytiny, alebo ho ukotviť do strechy previazaním cez nosník.


ZÁKLADÉ SÚČASTI:

  • stojky
  • koncové body
  • priebežné body
  • oceľové lanko ø ??? mm
  • tlmič pádu
  • napínací mechanizmus