Dočasné horizontálne systémy  

Dočasné horizontálne istiace systémy slúžia na zabezpečenie pracovníkov počas pohybu na konštrukciách a objektoch, kde nie je žiaduce vybudovanie stáleho istiaceho systému. Takisto slúžia na zabezpečenie pracovníkov počas výstavby objektov, kedy nie je možné zabezpečiť práce vo výške alebo nad voľnou hĺbkou inak. Pre viac informácií o dočasných horizontálnych istiacich systémoch nás kontaktujte tu.