Kontakt 

DoMo-PROTECTION

Zvolenská cesta 85

974 05 Banská Bystrica

Slovenská republika

tel: 048/416 37 11, 414 13 55

mail: info@domoprotection.sk

 

Fakturačná adresa:

DoMo - PROTECTION s.r.o. 

Mičinská cesta 9

974 01 Banská Bystrica

IČO: 46 888 608

DIČ: 202 362 5516

 

Obchodné oddelenie

Ing. Vierka Fekiačová
Manažér pre obchod
0915 835 941
viera.fekiacova@domoglass.sk

Ing. Lucia Urgasová
Asistent manažéra pre revízie
048/4141 355
lucia.urgasova@domoglass.sk

Bc. Michal Záchenský
Manažér pre revízie
0948 011 444
michal.zachensky@domoglass.sk

Oddelenie BOZP a OPP, školiace stredisko

Katarína Vrťová 
Technik BOZP a PO
0948 008 384
katarina.vrtova@domoglass.sk